När musiken berör kroppen


"I ett samarbete mellan Kungl. Musikhögskolan (KMH) och Sibelius-Akademin äger nu för första gången en konstnärlig doktorsdisputation rum vid KMH. Titeln är Kurbits-ReBoot - svensk folksång i ny scenisk gestaltning." Så löd informationen om Susanne Rosenbergs disputation den 31.05.2013.


Att höra Susanne Rosenberg framföra musiken och därefter försvara sin skrivna text, stående ensam i 45 minuter framför opponenterna, var att bevittna ett konstnärligt utforskande gestaltat i musik, sång och ord: Jag kände mig genomströmmad av musiken och drabbad av det musikaliska genomförandet format som en rit. Scenrummet som skapades med ljud och ljus, och som vid ett tillfälle vidgades ut i salongen, var magiskt - plötsligt befann jag mig mitt i ett ljudrum. Det var en helhetsupplevelse som varade i 50 minuter utan avbrott för applåder, där musik och röstanvändning gav associationer till Iva Bittova, Meredith Monk och Karin Rehnqvist.  


Solstrålarnas som flödade genom de blommande syrenerna utanför Musikhögskolan efter Susanne Rosenbergs musikaliska performance, blev en yttre gestaltning av min inre upplevelse av musiken.

31.5.13 Foto ©Unikrea Art

Min andra starka musikupplevelse i år var när ukrainska Dakha Brakha spelade på Stockholms Kulturfestival (Gustaf Adolfs torg 14 Augusti 2013). Tre vilda, välsjungande, musicerande kvinnor och en man från Ukraina bjöd på en vidunderlig konsert - både visuellt och musikaliskt. Musiken spände från mollstämda toner till falsett och mörka dron eller borduner med utbrott av glädje och humor. När musiken vibrerade över hela Gustaf Adolfs torg, fylldes varje cell av min kropp med en intensiv blandning av lycka och vemod. Känslan av vitalitet fanns kvar länge inom mig efter att musiken klingat ut.


 
Esa-Pekka Salonen nämner i en intervju i SvD i Augusti 2013 i samband med Ötsersjöfestivalen, att han är intresserad av att undersöka hur musiken berör människor och inte bara hur väl den framförs. Musik handlar om känslor och därför skulle det vara spännande att veta hur de som lyssnar upplever den. Plöstligt minns jag en konsert med Lena Willemark och Ale Möllers band i Berwaldhallen, då jag djupt berörd av både musiken och musikernas samspel erfor en djup glädje och en känsla av att transcendera. 

Vi lyssnar inte bara med öronen utan med hela kroppen, sa någon i ett kulturprogram nyligen. Ja - och musiken berör både våra känslor och kropp, det psykiska och fysiska, men i varierande grad vid olika tillfällen. Tonerna vibrerar i kroppen och de enskilda instrumenten påverkar olika delar av kroppen - hud, benstruktur, mage, hjärta, bäckenparti, inre organ - som om kroppen när vi lyssnar härbärgerar tonerna och ljuden. 
Under musikresor, när klienten eller resenären som hon kallas, i avslappnat tillstånd "reser" till klassisk musik, kan resenären erfara känslor, minnen, sinnesförnimmelser, kroppsliga sensationer och bilder. När - och om - hon låter sig beröras av musiken. De olika instrumenten vibrerar eller "landar" i olika delar av kroppen - benstruktur, inre organ, mjukdelar. Och kan därigenom också påverka dessa och därmed resenären - och i bästa fall "läka" något. Om vi låter oss genomströmmas av musiken och tar emot dess läkande vibrationer och toner.Länkar med information om Susanne Rosenbergs doktorsavhandling:

Ljud- och filmfiler samt abstract finns att ta del av påhttp://www.susannerosenberg.com/research/research.html & http://www.kmh.se/forskning Länk till textdelen av avhandlingen som abstract, och som fulltext finns här: http://kmh.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:622468

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar