Medusa och den frusna vreden

 Medusa och den frusna vreden - workshop för kvinnor


En kvinna frågade: I vilka böcker finns myten om Medusa? Jag svarade att i mitt arbete med Medusa utgår jag inte från någon enskild text. Istället tar Medusa gestalt utifrån flera texter i mytologiböcker som jag associerar runt. Medusas blick förstenar - men vem? Och hur kan vi förstå den frusna vreden? Kanske som alla känslor och tankar som lagrats i kroppen? Och hur kan det frusna bli flödande? Jag lägger fokus på hur kvinnors skapande vrede kan frigöras om den kopplas till kroppen och skapandet med ord. För det är ur Medusas avskurna hals som Pegasus, poesins bevingade häst föds.


Hélène Cixous har skrivit om Medusa i "Le Rire de La Méduse", på svenska "Medusas skratt", som jag fann i en feministisk antologi på 80-talet och som handlar om texten som kropp. Följande betraktelse skrev jag inspirerad av henne på 80-talet på en kurs jag höll på Kvinnohögskolan i Storsund:


Medusa 
Endast du bar Ur-sinnet öppet strömmande ur ditt ansikte
Modig var du
ensam gick du 
Drakens väg
Ur-sinnet var din följeslagarinna
Stormande och älskande om vartannat 
andades hon liv i din själ


Text ©Nadja Gruberg/UniKrea ART om inte annat anges. Vid citat, ange källlan och länka till bloggen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar